กิจกรรม 1 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๔๙ น.

งานวันนัดพบแรงงาน

วันนับพบแรงงาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนที่ยังว่างงานไปสมัครที่กรมจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

ดูภาพต่อLAST_UPDATED2