บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๑๐ น.


ชื่อ
:::
นายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว
ตำแหน่ง
:::
ผู้อำนวยการเทคนิคส์สุพรรณบุรี
หน้าที่
:::
-
เบอร์โทร
:::
-
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
-


ชื่อ
:::
นายวิทูร กิจเครือ
ตำแหน่ง
:::
รองผู้อำนวยการเทคนิคส์สุพรรณบุรี
หน้าที่
:::
-
เบอร์โทร
:::
-
มือถือ
:::
-
E-mail
:::

Website
:::
-


ชื่อ
:::
ว่าที่ร้อยตรีทองใบ สมพิทักษ์
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายปัญญา สุนทราเดชอังกูร
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นางสาวพูสุดา เศรษฐพงพาณิช
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายศิริพันธุ์ ไกรเภา
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th


ชื่อ ::: นายสยาม  ลิขิตเลิศ
ตำแหน่ง ::: ครูชำนาญการ
หน้าที่ ::: เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร ::: 035-522-101
มือถือ ::: -
E-mail ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website ::: http://pr.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นางสาวโสภิดา พันธุ์แตง
ตำแหน่ง
:::
เจ้าหน้าที่
หน้าที่
:::
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายสมพต ปักษากุล
ตำแหน่ง
:::
เจ้าหน้าที่
หน้าที่
:::
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร
:::
035-522-101
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
-
Website
:::
http://pr.stc.ac.th

 LAST_UPDATED2