Welcome to the Public Relations.
กิจกรรม 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๔๙ น.

งานวันนัดพบแรงงาน

วันนับพบแรงงาน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนที่ยังว่างงานไปสมัครที่กรมจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

ดูภาพต่อLAST_UPDATED2
 
กิจกรรม 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๐๖ น.

 
กิจกรรม 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๑๑ น.

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ปวช.

การรับสมัครนักเรียน ชั้นปวช.๑

วิทยาลัทเทคนิคสุพรรณบุรี

ดูภาพต่อ

LAST_UPDATED2
 
กิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๑๙ น.

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นักเรียนชั้นปวช.๓ และนักศึกษาชั้นปวส ๒

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ดูภาพต่อ

LAST_UPDATED2
 
ประวัติงานประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

การประชาสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Public Relations  การประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้ถึงจุดประสงค์ของผู้เสนอข้อมูลต่างๆให้รู้ถึงข่าวสารต่างๆที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคส์สุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล


อ่านเพิ่มเติม...